02-089-4929
education-400@metrosystems.co.th

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรม IBM i Community Workshop ครั้งที่ 4 หัวข้อ DevOps และ DevSecOps 25 สิงหาคม 2566

กิจกรรม IBM i Community Workshop ครั้งที่ 4 จัดบรรยายในหัวข้อ DevOps และ DevSecOps  เครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในปัจจุบัน เป็นแนวคิดที่หลายองค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปัจจุบันการพัฒนาโปรแกรมบน IBM i เปิดกว้างสำหรับภาษา Open Source เช่น Python, Node, PHP, Ruby, รวมถึงภาษา RPG ก็พัฒนามาถึงเวอร์ชั่นที่เป็น Fully Free Format  ดังนั้น Workshop นี้จะเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการนำ DevOps และ DevSecOps มาใช้บน IBM i ในอนาคตอันใกล้นี้

ผู้เข้าร่วมอบรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ DevOps และ DevSecOps ดังนี้

✅เทคโนโลยีของเครื่อง IBM i  รองรับ DevOps และ DevSecOps ได้อย่างไร

✅ทำความรู้จัก MERLIN ซอฟแวร์ตัวใหม่ของ IBM สำหรับการพัฒนาโปรแกรมด้วยแนวคิด DevOps และ DevSecOps

✅เข้าใจแนวคิดและกระบวนการ DevOps และ DevSecOps ทั่วไป

✅รู้จักวิธีการจัดการ Source Control Version ด้วยเครื่องมือ Git

✅ทดสอบการทำกระบวนการ CI/CD ที่นำมาใช้ตั้งแต่กระบวนการ Plan จนถึง Deploy

✅รู้จักซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในตลาดต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในกระบวนการ DevOps และ DevSecOps

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

แล้วพบกันใหม่ วันที่ 25 ตุลาคม 2566
หัวข้อ IOT สร้าง IOT แอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรมยุค Smart Factory

ประมวลภาพกิจกรรม

Scroll to Top