รวมภาพบรรยากาศกิจกรรม IBM i Community Workshop ครั้งที่ 1

กิจกรรม IBM i Community Workshop ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 ท่าน จาก 25 บริษัท เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการสร้าง Web Services API ตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้ง ลงมือปฏิบัติจนสามารถสร้าง REST API เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล DB2/400 ได้ โดยผู้เข้าอบรมสามารถบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมทั้งหมดนี้ ได้แก่ เข้าใจหลักการทำงานของ Web Service , RESTFUL API ผ่านช่องทาง HTTP เข้าใจโครงสร้างของ JSON เข้าใจหลักการ GET , POST และ Parameter​ สามารถทดสอบ Web Service ด้วยโปรแกรม Postman​ สามารถสร้าง Deploy Web Service จาก SQL ด้วยเครื่องมือ IWS​ สามารถสร้าง Deploy Web …

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรม IBM i Community Workshop ครั้งที่ 1 Read More »