02-089-4929
education-400@metrosystems.co.th

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรม IBM i Community Workshop ครั้งที่ 3 หัวข้อ Performance Tuning Speed up IBM i 25 กรกฎาคม 2566

กิจกรรม IBM i Community Workshop ครั้งที่ 3 จัดบรรยายในหัวข้อ Performance Tuning Speed up IBM i เพื่อให้ทีมงาน System Administrator , System Operator รวมถึง Programmer ได้มาอัพเดทความรู้และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการวิเคราะห์ Job , Program , Query และการใช้รันงานต่าง ๆ บนเครื่อง IBM i ให้ทำงานได้เร็วขึ้น

ผู้เข้าร่วมอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือของ IBM i ดังนี้

✅สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีของเครื่อง IBM i  รองรับการประมวลผลได้เร็วขึ้นอย่างไร

✅เข้าใจหลักการทำงานของ CPU โดยรองรับการทดสอบรัน API มากกว่า 5,000 ครั้ง/นาที

✅เข้าใจหลักการทำงานของ Memory  และการปรับเพิ่มลด Memory ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน

✅การปรับแต่งค่า Database CHGPF, CHGLF สำหรับ Disk ที่เป็น SSD เพื่อทำงานเร็วมากขึ้น

✅การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของ Network ให้รองรับ Line Speed ที่สูงขึ้น

✅การทำ SFTP, FTPS, TELNET SSD เพื่อให้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย

✅วิธีการค้นหาไฟล์ขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้อง Reorganized Physical File Member เพื่อลดขนาดของไฟล์

✅การใช้ SQL Plan Cache เพื่อค้นหาชุดคำสั่ง SQL ที่ประมวลผลช้า ใช้เวลานาน ว่าเกิดจาก Job ไหน และวิเคราะห์ SQL Statement ด้วยเครื่องมือ Visual Explain

✅ทดสอบการใช้ Index Advisor สร้าง Index ที่เหมาะสม สามารถลดเวลาการประมวลผลข้อมูลได้มากถึง 100 เท่า

✅วิธีการใช้เครื่องมือ PDI วิเคราะห์เวลาเครื่องรันงานช้า ว่าเกิดจาก Job ไหน , ช่วงเวลาใด และสาเหตุมาจากอะไร เช่น CPU, Queue, Disk Wait, Journal เป็นต้น  

Scroll to Top